top of page
EVDOR ניהול חשמל טכנולוגי חכם לחניונים ציבוריים

ניהול חשמל טכנולוגי חכם
לחניונים ציבוריים

home-icon-2-4.png
ניהול חשמל טכנולוגי לחניונים ציבוריים

מערכת דינמית לניהול עמדות טעינה לרכבים חשמליים של חברת EVDOR

הוא מוצר הכרחי לעמדות טעינת רכבים חשמליים בחניון ציבורי.

 

המערכת מאפשרת לנהל את טעינת הרכבים מבלי לגרום לעומסים על מערכת החשמל.

 

מערכת ניהול חשמל דינמית וחכמה למשתמש קבוע ומזדמן.

 

המערכת מאפשרת למנהלי החניון לקבל מידע על מספר הצרכנים המחוברים ועל צריכת החשמל.

הגביה נעשית באופן אוטומטי וחכם  כולל הפקת דוח עם נתוני הצריכה לכל רכב שהתחבר לטעינה.

bottom of page